บ้านคชวัตร

        บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 แทนหลังเก่าที่สร้างเมื่อ พ.ศ.2464 เป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง ชั้นเดียว มี 4 ห้อง หลังคามุงกระเบื้อง เจ้าของคนปัจจุบัน คือ นางสาวรัตนา คชวัตร สถานที่นี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้เสด็จมาบำเพ็ญกุศลแด่บรรพบุรุษในช่วงสงกรานต์ เดือนเมษายน และเยี่ยมญาติเป็นประจำทุกปี ปีใดไม่ได้เสด็จมามอบให้ผู้แทนพระองค์มาปฏิบัติหน้าที่แทนปีพ.ศ.2549 เป็นปีสุดท้ายที่พระองค์เสด็จมาด้วยพระองค์เอง


วันที่ :2020-01-17 19:06:07 แก้ไขวันที่ :

 Visitor : วันนี้ 5 | เดือนนี้ : 76 | ปีนี้ : 574   รวม : 922

500x500