บ้านกุลสุวรรณ

        เป็นบ้านไม้สองชั้น ทรงปั้นหยา ด้านหน้ามีมุขกลาง มีช่องระบายลม ส่วนบนใกล้เพดานที่หน้าบ้านเป็นบานเกล็ดระบายอากาศ เหนือประตูและบริเวณระเบียงใส่กระจกสีมีมุขหลัง ฝาไม้เข้าลิ้น หลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์รูปข้าวหลามตัด บ้านหลังนี้สร้างปลายรัชกาลที่ 5 ได้รับอิทธิพลแบบสิงคโปร์ เจ้าของปัจจุบันคือ นายประยูร กุลสุวรรณ


วันที่ :2020-01-17 19:06:33 แก้ไขวันที่ :

 Visitor : วันนี้ 2 | เดือนนี้ : 73 | ปีนี้ : 571   รวม : 919

500x500