ประตูเมือง

     เป็นประตูเมืองประตูเดียวที่ยังเหลืออยู่จากทั้งหมด 8 ประตู ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ทรงให้สร้างเมืองขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2374 มีขนาดกว้าง 5 เส้น ยาว 10 เส้น 18 วา ภายในเมืองเป็นที่ตั้งสถานที่ราชการ บ้านพักข้าราชการ เรือนจำ จวนผู้ว่าราชการฯ ประชาชนตั้งบ้านเรือนนอกประตูเมืองริมแม่น้ำแควใหญ่ คือถนนปากแพรกในปัจจุบัน


วันที่ :2020-01-17 19:17:33 แก้ไขวันที่ :

 Visitor : วันนี้ 2 | เดือนนี้ : 43 | ปีนี้ : 385   รวม : 733

500x500