ทำการไปรษณีย์โทรเลขหน้าเมือง

       เรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงทรงจั่ว สร้างเป็นบ้านพักหลักเล็กๆ มีประตูด้านหน้าและด้านหลังมีห้องพัก 1 ห้อง นอกนั้นเปิดโล่ง พื้นและเสาเป็นไม้หลังคามุงกระเบื้อง สร้างเมื่อ พ.ศ.2466 กรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นเจ้าของ


วันที่ :2020-01-17 19:18:08 แก้ไขวันที่ :

 Visitor : วันนี้ 3 | เดือนนี้ : 74 | ปีนี้ : 572   รวม : 920

500x500