ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

        สร้างสมัยพระยาประสิทธิ์สงคราม (รามภักดีศรีวิเศษ) เป็นเจ้าเมืองกาญจนบุรี คนที่ 2 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวกาญจนบุรี เชื่อว่าศาลแห่งนี้เป็นที่รวมวิญญาณของชาวกาญจนบุรี สามารถดลบันดาลให้เกิดความผาสุก ร่มเย็นได้ ดังนั้นเมื่อประชาชนมีการจัดงานต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่ง งานโกนผมไฟ จะมาสักการะบอกกล่าว แก่ศาลหลักเมือง


วันที่ :2020-01-17 19:18:28 แก้ไขวันที่ :

 Visitor : วันนี้ 5 | เดือนนี้ : 76 | ปีนี้ : 574   รวม : 922

500x500