บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด(จวนผู้ว่า)

       เดิมเป็นบ้านเจ้าเมืองกาญจนบุรี เป็นเรือนไม้สร้างมาพร้อมกับสร้างเมือง พ.ศ.2475 สมัยผู้ว่าราชการจังหวัด “พระยาวิเศษฤาชัย” (มล.เจริญ อิศรางกูร) เป็นบ้าน 2 ชั้น ลักษณะผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา หลังคาซ้อนลดหลั่นกันลงมา หน้าจั่วชั้นบนเป็นบานเกล็ดไม้ เปิด - ปิดได้ เสาคอนกรีต - ผนังก่อด้วยอิฐถือปูนพื้นไม้แดง ฝาไม้สักเครื่องบนเป็นไม้เนื้อแข็ง บ้านหน้าต่างและบนกรอบประตูเป็นกระจกใสหลังคามุงกระเบื้องแบบยุโรปในปี พ.ศ.2514 ได้ต่อเติมกันสาดโดยรอบ ในปี พ.ศ.2517 เปลี่ยนไม้โครงหลังคา เปลี่ยนกระเบื้องเป็นซีแพคโมเนียและทาสีใหม่ชั้นใต้หลังคาเป็นห้องโถงใช้เก็บของ ใต้ถุนเป็นห้องใต้ดินลึก 2 เมตร รั้วโดยรอบ ห้องใต้ถุนเป็นคอนกรีตเหนือรั้ว คอนกรีตเป็นตารางลูกกรงเหล็กใช้เป็นห้องเก็บของ สมัยก่อนใช้ขังนักโทษ เจ้าเมืองกาญจนบุรีคนแรกคือพระยาประสิทธิ์สงคราม (โนรี)


วันที่ :2020-01-17 19:18:56 แก้ไขวันที่ :

 Visitor : วันนี้ 4 | เดือนนี้ : 75 | ปีนี้ : 573   รวม : 921

500x500