โรงงานกระดาษกาญจนบุรี

   เป็นโรงงานกระดาษแห่งที่สองในประเทศไทย พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนานายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2479 และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2481 วัสดุที่สำคัญในการผลิตกระดาษ คือ ไม้ไผ่ ที่มีมากมายในจังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2485-2489) ได้นำกระดาษ ที่ผลิตได้จากโรงงานแห่งนี้ ส่งให้กรมแผนที่ทหารบก ใช้พิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เอง ธนบัตรมีสภาพเหมือนแบงค์กงเต็ก ชาวบ้านเรียกธนบัตร “กงเต็ก” มีการลือว่าญี่ปุ่นได้แอบผลิตธนบัตรนี้ เพื่อนำมาใช้ในกองทัพญี่ปุ่น ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างมากในขณะนั้น


วันที่ :2020-01-17 19:19:27 แก้ไขวันที่ :2020-01-17 19:42:57

 Visitor : วันนี้ 5 | เดือนนี้ : 76 | ปีนี้ : 574   รวม : 922

500x500