พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก

          พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสมบัติของวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดตั้งขึ้นโดยเจ้าคุณพระเทพปัญญาสุธี เป็นเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2520เป็นสถานที่เก็บรวบรวมภาพถ่ายที่ถ่ายจากเหตุการณ์ครั้งสร้างทางรถไฟจริง โดยนายบุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์ และเชลยศึก ภาพเขียน โดยเชลยศึกที่อยู่ในเหตุการณ์จริงได้แอบเขียนเอาไว้มากกว่า 40 ภาพ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ช้อน มีด ระเบิด ฯลฯ ทั้งหมดนี้จัดแสดงในอาคารจำลองซึ่งสร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งหลัง หลังคามุงจาก ฝาขัดแตะด้วยไม้รวก ด้านในยกพื้นขึ้นฝ้าปูด้วยฟากไม้ไผ่ เป็นที่เชลยใช้นอนรวมกันและถูกกักกันในระหว่างก่อสร้างทางรถไฟ


วันที่ :2020-01-17 19:19:51 แก้ไขวันที่ :

 Visitor : วันนี้ 5 | เดือนนี้ : 76 | ปีนี้ : 574   รวม : 922

500x500