ต้นโพธิ์ของพ่อ

        บริเวณลานโพธิ์ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ) ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ได้ทรงปลูกต้นโพธิ์ ไว้ที่หน้าพระอุโบสถ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร และทรงทอดพระกฐิน คราวเสด็จครั้งแรก เมื่อปี 2506 หรือ 56 ปีที่แล้ว ต้นโพธิ์ใหญ่ได้เจริญงอกงาม แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา สร้างความร่มเย็นให้กับทางวัด ทำให้ประชาชนที่ ทราบข่าว ต่างมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเอง


วันที่ :2020-01-17 19:20:37 แก้ไขวันที่ :2020-01-17 19:34:02

 Visitor : วันนี้ 1 | เดือนนี้ : 42 | ปีนี้ : 384   รวม : 732

500x500