พิธีเปิดและบรรยายในโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่ประชาชน ประจำปี 2563 (9มี.ค.63)

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดและบรรยายในโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่ประชาชน ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

     ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ในฐานะผู้ที่มีความรู้และใกล้ชิดโดยตรงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษด่านพุน้ำร้อนได้มีโอกาสมาบรรยายพิเศษถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การประกอบอาชีพสร้างรายได้ ในเขตพื้นที่ดังกล่าว โดยการอบรมครั้งนี้จัดเพื่อเป็นการให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับด้านภาษา ด้านวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ การศึกษา รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังมีการอบรมภาษาพม่าและภาษาจีนกลางให้กับประชาชนอีกด้วย

 

และพร้อมกันนี้เวลา 11.00 น. เข้าร่วมพูดคุยพร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2563 ณ หอประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่  https://www.facebook.com/pg/kru.ac.th/photos/?tab=album&album_id=2484850821620264

 Visitor : วันนี้ 2 | เดือนนี้ : 43 | ปีนี้ : 385   รวม : 733

500x500